Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
23/05/2024

Задължителна застраховка Гражданска отговорност на МПС

застраховка Гражданска отговорност на МПС

Задължителна застраховка Гражданска отговорност на МПС. Видът гражданска отговорност, която всеки собственик на автомобил трябва да застрахова, е отговорност към другите участници в движението.

Задължителна застраховка Гражданска отговорност на МПС

Забранено е управлението на автомобил без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Забраната е регламентирана в закона. Собствениците на автомобили, които нямат полица, ще бъдат глобени. А ако имат полица, но по някаква причина не я носят със себе си, служителят на КАТ отново ще ги глоби.

При застраховка Гражданска отговорност на автомобилиста се защитават имуществените интереси на пострадалите при ПТП по вина на застрахования. Колата на виновника (собственика на Гражданската отговорност) няма да бъде защитена. И той ще трябва да ремонтира колата за своя сметка (ако не е издал застраховка Каско).

Какви са опасностите от шофиране на автомобил без задължителна застраховка?

Както вече разбирате, шофьорите, които предпочитат да шофират без задължителна автомобилна застраховка, се излагат на много ненужни рискове. Които могат да доведат до голямо главоболие.

Всяка грешка, колкото и малка да е, може да доведе до големи разходи за ремонт. Представете си ситуация, в която това се случи и вие нямате пари да платите!

Сякаш това не е достатъчно. Може да се окажете и в други неприятни ситуации, като да попаднете в механични проблеми на пътя или да ви откраднат колата от магазин.

Тук е полезна задължителната застраховка Гражданска отговорност.

Целта на задължителната застраховка Гражданска отговорност

Целта на задължителната застраховка Гражданска отговорност е да гарантира, че никое лице няма да остане без стоки от първа необходимост в резултат на злополука. И да покрие разходите за обезщетение за имуществени щети и наранявания в резултат на злополука за следните категории пострадали в съответствие с действащия законодателство:

„(1) Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ покрива отговорност за вреди, причинени в резултат на злополука, за всички лица, с изключение на водача на виновния автомобил.

(2) Членовете на семейството на застрахованото лице, водача на превозното средство или друго лице.

(2) Членовете на семейството на застрахования, водачът на превозното средство или друго лице, чиято гражданска отговорност е възникнала в резултат на злополука. И е покрита от задължителната задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, не са лишени от правото да застраховат своята телесна повреда.

(3) Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ се отнася за щети, причинени в резултат на ПТП на пешеходци, велосипедисти и други немоторизирани участници в движението. Които в резултат на ПТП имат право на застрахователно обезщетение в рамките на лимитите на отговорност, предвидени в този Закон.“

Направете тук задължителна застраховка Гражданска отговорност на МПС.

 

Коментарите са изключени.