Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
23/05/2024

Още за Службите по трудова медицина

Службата по трудова медицина

Службата по трудова медицина организират и извършват профилактични медицински прегледи на работещите от медицински специалисти, съобразени с конкретните условия на труд, оценката на риска по работни места и Наредба №3 за предварителни и периодични медицински прегледи на работещите.

Службита разполагат или имат сключен договор с екип от медицински специалисти и съвременна апаратура за извършване на профилактични медицински прегледи от терапевт, кардиолог, офталмолог, невролог, оториноларинголог.

Извършват се редица изследвания на работниците и служителите: ехограхия на коремни органи, млечни жлези, щитовидна жлеза; аудиометрия; ЕКГ изследване; лабораторни кръвни изследвания.

Като целта е в откриването на отклонения от здравия статус на работещите в предприятието за започване на навременно лечение. След направените профилактични прегледи по протокол се изготвя здравно досие на всеки служител. След това фирмата-работодател получава заключение за здравословното състояние на служителя и анализ на здравословното състояние на всички служителите в компанията.

Службата по трудова медицина извършва контрол на фактори на работната среда

Климатични и други вентилационни системи

Те са предназначени да поддържат добрите параметри на микроклимата в затворени помещения. Те се използват и за промяна на условията в зони с ограничени размери в открити и затворени обеми. Използването им в индустриалното и обществено строителство се определя от изискванията за комфорт и технология. Въпреки че работата им в повечето сгради позволява компромиси по отношение на въздушната среда, която поддържат, за редица индустрии като електроника, текстил и др., това се дължи на качеството на продукцията. В тези случаи системите са част от технологичните средства, без които е невъзможно прилагането на ефективни технологии.

Вентилацията е съвкупност от мерки, които поддържат чистотата и подвижността на въздуха. Свежият въздух влиза в работната зона с дебит, достатъчен за да задоволи нормалните нужди на работниците и протичащия технологичен процес. Службата за трудова медицина проследява да бъдат предоставени ли са необходимите параметри за вентилация на помещенията.

Климатични системи

Климатичните системи са набор от мерки, чрез които обслужваните помещения се снабдяват с достатъчно количество външен въздух както за вентилация, така и автоматично регулиране на температурата и влажността на въздуха. Това се случва чрез отопление, охлаждане, овлажняване или изсушаване. Основните цели на вентилационните и климатични системи е да поддържат параметрите на въздушната среда в помещенията в границите на хигиенните и технологичните изисквания чрез създаване на ефективни и икономични вентилационни системи. Службата по трудова медицина удостоверява наличието и правилната им работа.

Източник: Фирма за трудова медицина в София

Коментарите са изключени.