Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
22/07/2024

Без категория

договор

Изисквания за сключване на договор на предприятието със Службата за трудова медицина – част 2

Договор Обслужващите служители от своя страна трябва: Да предоставят на работодателя информация за необходимите медицински прегледи на служителите; Да поддържат „здравословна досиета“, т.е. досие за здравето на служителите; Да изготвят становища за професионалната пригодност на служителите за конкретни видове дейности; Да уведомяват личните лекари за заболявания или патологии на служители за диагностика и лечение; ежегодно […]

Вижте повече