Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
23/05/2024

Какво предствавлява процедурата лазерно рязане на метал?

лазерно рязане

Лазерно рязане на метали

Лазерно рязане на метал е процедура, при която металният продукт се разрушава в точката на преминаване на лъча под въздействието на високи температури. Тази процедура е възможна поради три компонента:

1/. Източник на енергия. Това е количеството, което генерира електромагнитно излъчване.

2/. Работна среда. Такава среда служи като източник на радиация. Има твърда среда с мощност до 6 kW, газова – до 20 kW и газодинамична (тежък режим) – до 100 kW.

3/. Оптичен резонатор. Това е система от огледални елементи, която усилва лазерното лъчение.

Рязането на метал се извършва на три етапа: създаване на чертежи на детайла, зареждане на чертежите в CNC системата и обработка на изтеглената информация от устройството.

Услуги за рязане на метали

В производството използваме само висококачествено, сертифицирано оборудване. Всички устройства са закупени от водещи производители. Благодарение на това лазерното рязане на метал се осъществява с безпрецедентна точност и качество.

Специализстите в лазерно рязане на метал разполагат със силна техническа база, и се отнасят към работата си изключително отговорно, затова тук имаме гаранция само за най-добрия резултат в договорения срок. В производството са ангажирани висококвалифицирани специалисти.

Ето какви услуги се предлагат. Те са в два варианта:

  • Топене.

Металът се разтопява с насочен лазерен лъч. Разрезът се образува точно на мястото, където е минал. Успоредно с това към зоната на обработка се насочва мощна струя сгъстен газ, който отвежда разтопения метан. Рискът от деформация на листа е намален до нула. Този метод е по-популярен от другите поради своята простота и икономичност.

  • Изпарение.

Материалът се нагрява до свръхвисоки температури и започва да кипи, след което се изпарява. Такава система е доста енергоемка и се използва рядко. Използва се главно при работа с тънки листове стомана.

Можете да поръчате лазерно рязане на метал в най-добрия за вас вариант. Фирма MosLaser разполага със собствен цех и модерни машини, с помощта на които работата ще се извършва бързо и качествено.

Лазерно рязане – предимства

Рязането на ламарина с лазер има няколко предимства:

-Практичност. Цената на готовия продукт е по-ниска, отколкото при използване на други методи.

-Висока точност. Допустима грешка – до 0,05 мм. Възможна е обработка по стандартни стандарти или размери на клиента.

-Универсалност. Можете да работите с различни метали.

-Рентабилност. Разходът на материал и време при поръчка на лазерно рязане на стомана е няколко пъти по-малък, отколкото при други видове обработка.

-Производителност. Работим бързо, с минимални отпадъци и качествени разфасовки.

-Спешност. Възможно е спешно лазерно рязане без загуба на качество и допълнителни технически разходи.

-Без дефекти. Рязането става без отклонения от права линия, с правилна обработка на ъглите, без грапавост и мащаб.

-Лесно управление. Всичко става чрез цифрови контролери и модерни устройства.

Услугата е търсена сред производители на промишлени стоки, части, рекламни фирми и други видове бизнес. Качеството и скоростта на рязане многократно превъзхождат механичните методи.

Коментарите са изключени.