Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
23/05/2024

Източници за подбор на персонал

Подбор на персонал

Има два вида източници на набиране на персонал: вътрешни – за сметка на служителите на самата организация и външни – за сметка на ресурсите на външната среда.

Външните източници са най-често срещаните, тъй като ресурсите на компанията са ограничени и дори да има заместване вътре във фирмата на свободна позиция, се освобождава мястото на служителя, който е заемал първата свободна позиция.

Подбор на персонал

Подборът е много важен етап в работата с колектива, включително разчитане на нуждата от персонал, изграждане на модел на работни места, професионален подбор и формиране на резерв.

Подбор на персонал  се наричат действия на организацията за набиране на кандидати, които отговарят на необходимите изисквания за дадена работа, както и формиране на резерв от кандидати за подбор на персонал.

Основната цел  е да се създаде определен резерв от кандидати, от който в бъдеще организацията да избере човек. Който напълно отговаря на изискванията на длъжността или работното място.

Има следните видове външни източници при подбор на персонл

 

  1. Чрез Вашите служители. Привличане на кандидати за свободна позиция по препоръки на приятели и роднини, работещи в компанията, както и бивши служители на организацията.
  2. „Независими“ кандидати – хора, които търсят работа сами, без да се свързват с агенции и служби по заетостта – те сами се обаждат на организацията, изпращат автобиографиите си и т.н.
  3. Реклама в медиите. Най-разпространеният метод за набиране на персонал за свободно място в организацията, кандидатът се прилага директно в организацията: периодични издания и Интернет, телевизия и радио. Предимството на този метод е широкото покритие на аудиторията.
  4. Образователни институции. Много големи организации са насочени към подбор на персонал чрез наемане на завършили колеж без трудов опит. Те са добре обучена работна сила с ниски разходи. Особеностите при назначаването на висшисти са свързани с факта, че при липса на професионални компетенции се оценяват личните компетенции.
  5. Обществени служби по заетостта (трудови борси). Поддържат се бази данни с информация за кандидатите (техните биографични, квалификационни характеристики и др.)
  6. Агенции за набиране на персонал. Частни агенции за заетост. Всяка агенция поддържа собствена база данни и търси кандидати по заявка на клиент-работодател.
  7. Услуги на временен персонал. Набиране на персонал става чрез агенции. Временно при условие на лизинг на персонал.

Коментарите са изключени.