Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
25/06/2024

Изисквания за сключване на договор на предприятието със Службата за трудова медицина – част 2

договор

Договор

Обслужващите служители от своя страна трябва:

  1. Да предоставят на работодателя информация за необходимите медицински прегледи на служителите;
  2. Да поддържат „здравословна досиета“, т.е. досие за здравето на служителите;
  3. Да изготвят становища за професионалната пригодност на служителите за конкретни видове дейности;
  4. Да уведомяват личните лекари за заболявания или патологии на служители за диагностика и лечение;
  5. ежегодно да изготвят обобщени анализи на здравословното състояние на служителите във връзка със специфични условия на труд;
  6. Да участват в оценката на риска;
  7. Да разработват на препоръки за работодателя при наемане на работа;
  8. Да организират и провеждат обучения на служителите по първа долекарска помощ;
  9. Да консултират комисии и групи относно условията на труд в предприятието.

Още веднъж трябва да се подчертае, че всички работодатели трябва да имат сключен договор със Службата по трудова медицина, независимо от броя на работните места. Няма значение дали предприятието е голямо или малко, дали в него се извършва трудова дейност или се провежда обучение и за каква форма на собственост става въпрос. Също така няма значение дали служителите работят на пълен или непълен работен ден.

В същото време индивидуалните предприемачи (Еднолични търговци) и самоосигуряващите се работещи в бизнеса, те не трябва да сключват договори с частни марки, докато не наемат работници – включително може да са и по граждански договор.

Сключване на договор със Службата по трудова медицина

Преди да отвори офис и да наеме служители, управителят на фирмата трябва да сключи договор със службата по трудова медицина. В България има много такива фирми – както например фирмите, занимаващи се с поддръжка на касови апарати. Те трябва да притежават удостоверение за регистрация като търговска марка, издадено от министъра на здравеопазването.

Цената за сключване на договор може да варира в зависимост от броя на служителите. Колкото повече от тях, толкова по-ниски са разходите за оценка на риска за всеки служител.

Коментарите са изключени.