Dyson Vassilias
hello@websi-bg.com
Варна, България
22/07/2024

За какво е предназначена застраховка Гражданска отговорност и как се определя цената й

застраховка Гражданска отговорност

За какво е предназначена застраховка Гражданска отговорност и как се определя цената й. Колко струва застраховка Гражданска отговорност. Застраховката „Гражданска отговорност“ е само един компонент от пълната полица за автомобилно застраховане. Той работи ръка за ръка с други елементи на вашата застраховка, за да ви осигури покритието, от което се нуждаете. Други задължителни компоненти включват покритие за неосигурен/недостатъчно застрахован шофьор и обезщетения при злополука. Вашите разходи може да зависят от това колко често шофирате, вашата история на шофиране, местоположение и т.н.

Какво е застраховка Гражданска отговорност

Един задължителен компонент от застраховката на вашата кола е застраховка гражданска отговорност. Той е предназначен да ви защитава, ако се предприемат правни действия срещу вас или ако някой заплаши да го направи. Това може да е в резултат на нараняване, претърпяно при инцидент. В който сте участвали, или щетите по нечия друга собственост, за която сте отговаряли. В известен смисъл може да считате гражданската отговорност и като нещо като „покритие на законната отговорност“. Тъй като е предназначен да покрие юридически такси, всякакви пари, които плащате за уреждане на дело и други свързани разходи.

Това се случва по-често, отколкото си мислите. Застраховката Гражданска отговорност започва, когато някой предяви иск срещу вас или вашия застраховател. Няма приспадане за отговорност на трети страни; Покритието е проектирано така, че да не е нужно да плащате извън джоба си за щети, които може да са резултат от това, че сте намерени под вина при сблъсък или авария.

Накратко, застраховката гражданска отговорност е предназначена да покрие следното:

  • Разходи за щети на имуществото на сгради, огради и т.н. в резултат на инцидент на пътя, в който сте участвали
  • Ремонти за щети на собствеността на други хора
  • Медицински разходи за наранявания на колоездачите, пешеходците
  • Щети, които се присъждат на пострадали страни от дело
  • Юридически такси и съдебни дела, произтичащи от произшествието
  • Ако участвате в инцидент, уверете се, че сте 100% с валидна застраховка Гражданска отговорност, преди да подадете иск за вашата застрахователна компания.

Какво е изключено от застраховката застраховката Гражданска отговорност

Застраховката ГО не е всеобхващаща полица. Това е един компонент на всеобхватната полица за автомобилно застраховане, която покрива юридически такси, разходи за сетълмент, разходи за ремонт и т.н. – разходите, които по същество сте намерени за отговорност в случай на злополука. Това няма да покрие никакви щети или наранявания, които лично сте претърпяли за катастрофа при ваша вина.

Коментарите са изключени.